LUPin uudet nettisivut ovat osoitteessa www.luppi.fi. Suurin osa tämän vanhan wiki-pohjaisen sivuston sisällöstä on siirretty uusille sivuille. Päivittäkää linkkinne!

Leiritoimenkuvat 2013

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Loikkaa: valikkoon, hakuun

LEIRINJOHTAJIEN tehtäviin kuuluu:

 • suunnittelu- ja muita järjestelytehtäviä kevään aikana ohjaajien kanssa
 • leirillä ohjelman toteutus ohjaajien kanssa
 • raportointi leirin jälkeen leirityöryhmälle
 • yhteydenpito järjestäjätahoon ja muihin leirinjohtajiin ennen leiriä ja sen aikana
 • vastuu lasten ja ohjaajien turvallisuudesta
 • luontoleirille sopivan ohjelman järjestäminen, ympäristökasvatuksen toteutumisen varmistaminen
 • leirikirjeen kirjoittaminen

Hangon Bengtsårin leirien johtajilta edellytetään lisäksi:

 • Benkun rakenteluviikonlopun 17.-19.5. suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen
 • yhteydenpito saareen ja vuoroista sopiminen
 • leirien jälkeiseen palaute- ja purkutilaisuuden 16.-18.8. suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen

ENY:n ja VaLun leirinjohtajilta edellytetään lisäksi:

 • Suunnitteluviikonloppuun osallistuminen 10.-12.5. Kattilaniemen leirikeskuksessa Espoossa
 • Leirien jälkeisen palautetilaisuuden suunnitteluun ja järjestelyyn osallistuminen elo-syyskuussa, aika sovitaan suunnitteluviikonlopussa.

Johtajalta toivomme soveltuvaa koulutusta tai kokemusta lastenleirien järjestämisestä, ympäristökasvatuksesta ja johtamisesta. Johtajalla tulee olla ensiaputaidot(EA1) ja ideointikykyä. Luonnontuntemus ja leirijohtajakurssin käyminen katsotaan eduksi. Johtajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita. Matkakulut korvataan Uudenmaan alueelta. LUP:n lastenleireille voi hakea yksin tai pareittain yhdeksi jaksoksi kerrallaan.


LEIRINOHJAAJIEN tehtäviin kuuluu:

 • leirisuunnittelutapaamisiin osallistuminen keväällä
 • ohjelman suunnittelu ja toteutus leirillä ja omasta telttakunnasta / ryhmästä vastaaminen
 • leirin mainostus

Hangon Bengtsårin leirien ohjaajilta edellytetään lisäksi:

 • Benkun rakenteluviikonloppuun 17.-19.5. osallistuminen
 • Benkun leiripalauteviikonloppuun 16.-18.8. osallistuminen

ENY:n ja VaLun leirinohjaajilta edellytetään lisäksi:

 • Suunnitteluviikonloppuun osallistuminen 10.-12.5. Kattilaniemen leirikeskuksessa Espoossa
 • Leirien jälkeiseen palautetilaisuuteen osallistuminen elo-syyskuussa, aika sovitaan suunnitteluviikonlopussa.

Ohjaajilta edellytetään leirikokemusta, vähintään 15 vuoden ikää (lastenleirit) / 17v (nuortenleirit) / 18v (perheleirit) ja leirinohjaajakurssin suorittamista tai muuta vastaavaa kokemusta.

Luonnonharrastuskokemus, soittotaito, ea-taito, kalastustaito, leikkitaito, kädentaidot... kaikki taidot katsotaan eduksi! Ohjaajille maksetaan matkakulut Uudeltamaalta.


APUOHJAAJAT
avustavat leirinjohtajia ja -ohjaajia leirillä. Apuohjaajille korvataan matkakulut ja ylläpito leirin aikana. Varsinaista palkkiota ei makseta, mutta apuohjaajana toimimisesta saa työtodistuksen. Apuohjaajan tulee olla 14 v. tai vanhempi. Elämäsi tilaisuus hankkia kokemusta leirinohjauksesta!


KOKKI
Muille, paitsi Bengtsårin leireille palkataan leirikokki ja useimmille leireille myös apukokki. Leirikokin työnkuvaan kuuluu leiriruokailujen suunnittelu ja toteutus allergiat huomioonottaen. Kokki vastaa ruokahankinnoista ja ruokabudjetissa pysymisestä.

Tehtävään palkataan mieluiten Luonto-Liiton kokkikurssin käynyt tai kokkikokemusta runsaasti hankkinut henkilö. Leireillä tarjotaan kasvisruokaa. Erikoisruokavalioiden tuntemus ja hygieniapassi katsotaan eduksi, samoin kokemus leirien- tai kurssien järjestämisestä. Kokilta edellytetään täysi-ikäisyyttä. Matkakulut korvataan.


APUKOKKI
Apukokki auttaa leirikokkia sovitusti ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. Apukokiksi palkataan mieluiten Luonto-Liiton kokkikurssin käynyt henkilö. Matkakulut suunnittelukokouksiin ja leirille korvataan pääkaupunkiseudulta ja lähikunnista.


Hakemukset lähetetään oheisella lomakkeella 15.3. mennessä.


Lisätietoja saat leirin järjestävältä taholta sähköpostitse tai puhelimitse:

LUP: lupätluontoliittopistefi tai 040 - 165 1907 / Petro Pynnönen
ENY ja VALU: markus.seppalaätluontoliittopistefi tai 050 – 407 2969 / Markus Seppälä

Takaisin työnhakusivulle.