LUPin uudet nettisivut ovat osoitteessa www.luppi.fi. Suurin osa tämän vanhan wiki-pohjaisen sivuston sisällöstä on siirretty uusille sivuille. Päivittäkää linkkinne!

Leiritoimenkuvat 2011

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Loikkaa: valikkoon, hakuun

LEIRINJOHTAJIEN tehtäviin kuuluu:

 • suunnittelu- ja muita järjestelytehtäviä kevään aikana ohjaajien kanssa
 • leirillä ohjelman toteutus ohjaajien kanssa
 • raportointi leirin jälkeen Lupin leirityöryhmälle
 • yhteydenpito järjestäjätahoon ja muihin leirinjohtajiin ennen leiriä ja sen aikana
 • vastuu lasten ja ohjaajien turvallisuudesta
 • luontoleirille sopivan ohjelman järjestäminen
 • leirikirjeen kirjoittaminen


Hangon Bengtsårin leirien johtajilta edellytetään lisäksi:

 • Benkun rakenteluviikonlopun 20.-22.5. suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen
 • yhteydenpito saareen ja vuoroista sopiminen
 • leirien jälkeiseen palaute- ja purkutilaisuuden 19.-21.8. suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen


ENY:n leirinjohtajilta edellytetään lisäksi:

 • Suunnitteluviikonloppuun osallistuminen 14.-15.5. Luukin leirikeskuksessa Espoossa
 • Leirien jälkeiseen palautetilaisuuteen osallistuminen elo-syyskuussa, aika sovitaan suunnitteluviikonlopussa.

ENY:n suunnittelu- ja palautetilaisuuteen osallistumisesta maksetaan kummastakin osapäiväraha 16 €.


Johtajalta toivomme soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta lastenleirien järjestämisestä, ympäristökasvatuksesta ja johtamisesta sekä leirinjohtajakurssin suorittamista. Johtajalla tulee olla ensiaputaidot(EA1) ja ideointikykyä. Luonnontuntemus katsotaan eduksi. Johtajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita. Lastenleirin johtajaksi voi hakea yksin tai pareittain yhdeksi jaksoksi kerrallaan. LUP:n lastenleireille valitaan johtajapari. Matkakulut korvataan Uudenmaan alueelta.


LEIRINOHJAAJIEN tehtäviin kuuluu:

 • leirisuunnittelutapaamisiin osallistuminen keväällä
 • ohjelman toteutus leirillä ja omasta telttakunnasta vastaaminen
 • mainostus
 • leiripalauteviikonloppuun 19.-21.8. osallistuminen


Hangon Bengtsårin leirien ohjaajilta edellytetään lisäksi:

 • Benkun rakenteluviikonloppuun 20.-22.5. osallistuminen


ENY:n leirinohjaajilta edellytetään lisäksi:

 • Suunnitteluviikonloppuun osallistuminen 14.-15.5. Luukin leirikeskuksessa Espoossa
 • Leirien jälkeiseen palautetilaisuuteen osallistuminen elo-syyskuussa, aika sovitaan suunnitteluviikonlopussa.

ENY:n suunnittelu- ja palautetilaisuuteen osallistumisesta maksetaan kummastakin osapäiväraha 16 €.


Ohjaajilta edellytetään leirikokemusta, vähintään 15 vuoden ikää (lastenleirit) / 17v (nuortenleirit) / 18v (perheleirit) ja leirinohjaajakurssin suorittamista tai muuta vastaavaa koulutusta.

Luonnonharrastuskokemus, soittotaito, ea-taito, kalastustaito, leikkitaito, kädentaidot... kaikki taidot katsotaan eduksi! Ohjaajille maksetaan matkakulut Uudeltamaalta.


APUOHJAAJAT
avustavat leirinjohtajia ja -ohjaajia leirillä. Apuohjaajille korvataan matkakulut ja ylläpito leirin aikana. Varsinaista palkkiota ei makseta, mutta apuohjaajana toimimisesta saa työtodistuksen. Apuohjaajan tulee olla 14 v. tai vanhempi. Elämäsi tilaisuus hankkia kokemusta leirinohjauksesta!


KOKKI
Muille, paitsi Bengtsårin leireille palkataan leirikokki ja apukokki. Leirikokin työnkuvaan kuuluu leiriruokailujen suunnittelu ja toteutus allergiat huomioonottaen. Kokki vastaa ruokahankinnoista ja ruokabudjetissa pysymisestä.

Tehtävään palkataan mieluiten Luonto-Liiton kokkikurssin käynyt tai kokkikokemusta runsaasti hankkinut henkilö. Leireillä tarjotaan kasvisruokaa. Erikoisruokavalioiden tuntemus ja hygieniapassi katsotaan eduksi, samoin kokemus leirien- tai kurssien järjestämisestä. Kokilta edellytetään täysi-ikäisyyttä. Matkakulut korvataan.


APUKOKKI
Apukokki auttaa leirikokkia sovitusti ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. Apukokiksi palkataan mieluiten Luonto-Liiton kokkikurssin käynyt henkilö. Matkakulut suunnittelukokouksiin ja leirille korvataan pääkaupunkiseudulta ja lähikunnista.


Hakemukset lähetetään oheisella lomakkeella 16.3. (johtajat) tai 20.3. mennessä (muut).


Lisätietoja saat leirin järjestävältä taholta sähköpostitse tai puhelimitse:

LUP: lupätluontoliittopistefi tai 040 - 165 1907 / Petro Pynnönen
ENY: enyätluontoliittopistefi tai 046 – 667 5946 / Anna Diallo
VALU: toimistoätvalupistefi tai 050 – 407 2969 / Anna Diallo
KAASU: krista.kuismaätluontoliitto.fi tai 040 - 165 1908 / Krista Kuisma

Takaisin työnhakusivulle.